dissabte, 3 d’abril del 2021

Sobre retolació ceràmica urbana

València

Sobre aquest tema publicàrem (amb J. Ll. Cebrián) un article titulat "Retolació ceràmica urbana dels segles XVIII i XIX: les fàbriques de València". Podeu llegir-lo complet i descarregar-vos el pdf a Scripta: Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, núm. 15, 2020:

https://ojs.uv.es/index.php/scripta/article/view/17303/15530

i també a Academia.edu:

https://www.academia.edu/43315789


Sogorb

Resum: Les ciutats començaren a retolar amb taulells els noms dels carrers i dels edificis públics, i a numerar les cases, en compliment de la Cèdula reial de 1769 promulgada per Carles III. En aquest article estudiem l’evolució de la retolació urbana al llarg dels segles XVIII i XIX. A partir de diversos casos documentats –Xàtiva, Sogorb, València, Ciutat de Mallorca– i dels taulells i plaques ceràmiques conservats, analitzem aquesta vessant de la taulelleria valenciana.

 

Planes